1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Employés de gare - Firminy - 1912